Velkommen til Parkinson - Klub Ringsteds hjemmeside

Kom med når Parkinson - Klub Ringsted afholder kaffe/hyggemøder på Hyldegården i Ringsted, fyldt med inspiration, netværk og fællesskab for alle med Parkinson og pårørende.


Cirka hver anden måned afholder klubben et arrangement for alle med Parkinson og alle pårørende til personer med Parkinson. Til møderne kan du mødes og tale med andre der har fået stillet diagnosen Parkinson samt deres pårørende. På møderne kan du nogle gange høre foredrag fra fagpersoner. Sammen kan vi blive klogere på livet med Parkinson.


Møderne er for alle med diagnosen Parkinson og deres pårørende. Medlemsskab af klubben er helt gratis, dog skal det forventes at der skal erlægges kr. 20/person ved hvert møde til dækning kaffe/kage/lokalleje.


Ud over mødeaktiviteterne tager vi også initiativ til andre arrangementer. I august havde vi således en hyggelig og let gåtur med kaffe og kage i pragtfuldt sommervejr ved Haraldsted Sø. Andre arrangementer kan komme på tale, såfremt der er interesse herfor, herunder udflugter med bus m.m. , under forudsætning at der er penge til det.


Klubben udsender med jævne mellemrum nyhedsmail og SMS'er til medlemmerne om kommende aktiviteter i klubben. SMS'erne udsendes til dem der ikke har nogen e-mail adresse, men ellers opfordres alle medllemmer til at holde sig ajour på denne hjemmeside..


Du bliver medlem ved at sende en mail til tovholder (Michael) på mail adressen parkinsonringsted@gmail.com


Lige nu søger klubben også personer der er pårørende til parkinson patienter, der kan forestå møder for pårørende.


Klubben har lavet denne hjemmeside med det formål at give et hurtigt opslag for emner der relaterer sig til Parkinson i vort nærområde, - altså i Ringsted og omegn samt at udbrede kendskabet til klubben på Internettet. Siderne er under løbende udvikling.